Výučba

Záverečné práce

Záverečné práce

Aktuálne záverečné práce

thesis pic
Manažment bezpečnostných informácií a udalostí pre akademický informačný systém
Autor: Mgr. Eva Marková Školiteľ: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.