Vitajte na stránke

CSIRT-UPJŠ

a

Cyber Security Lab!

O nás

Čo je CSIRT - UPJŠ?

C
S
I
R
T

CSIRT-UPJS je prvý akademický CSIRT v Slovenskej republike. Členmi tímu sú zamestnanci a študenti Centra informačných a komunikačných technológii, Prírodovedeckej a Právnickej fakulty. Dňa 14.12.2016 sme boli zaradení do zoznamu tímov na riešenie bezpečnostných incidentov vedeného medzinárodnou organizáciou TF-CSIRT (Trusted Introducer).

Čo je CSL?

C
S
L

Sme výskumný tím na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zaoberajúci sa kybernetickou bezpečnosťou.

Kategórie

Výskum

Výskum

Výskum

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávacie materiály z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov UPJŠ a verejnosť.

Cyber Awareness

Cyber Awareness

Vzdelávacie aktivity a projekty pre žiakov stredných škôl, učiteľov a širokej verejnosti prostredníctvom projektov, vzdelávacích dní, konferencií, ...