Sústredenie pre stredoškolské kybertímy

2. ročník

19. - 21. 4. 2024

Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ,
Danišovce (okr. Spišská Nová Ves)

Sústredenie je určené pre žiakov stredných škôl a ich učiteľov zapojených do projektu Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie.

Cieľom sústredenia je nadviazanie vzťahov medzi jednotlivými bezpečnostnými tímami a výmena ich poznatkov a skúseností. Súčasne majú tieto tímy možnosť odskúšať si niekoľko praktických workshopov pod dohľadom zamestnancov bezpečnostného tímu CSIRT-UPJŠ. Na akcii samozrejme nebude chýbať ani hranie CyberGame.

Program

Predstavenie stredoškolských tímov a ich aktivít
Vyhodnotenie práce tímov
Riešenie incidentov
Ochrana osobných údajov
OSINT príprava
Zaisťovanie digitálnych stôp
Sociálne inžinierstvo
Pub quiz

Podpora projektu

Rozpočet letnej školy pozostáva najmä z nákladov na zabezpečenie pobytu študentov a lektorov letnej školy.
Ďakujeme partnerom, ktorí nám pomáhajú zvládnuť výdavkov, poskytujú lektorov, či vecné ceny pre študentské tímy.