Galéria žiackych prác

2. ročník

Do projektu je v školskom roku 2023/2024 zapojených 6 stredných škôl z východného Slovenska.

V 2. fáze projektu je úlohou tímov vytvoriť si vlastné materiály a tie následne využívať pri vzdelávaní okolia. Každá škola si tému volí sama, rovnako aj cieľové skupiny, ktorým vzdelanie prispôsobuje. Vypracované materiály jednotlivých škôl môžete nájsť nižšie.

Gymnázium, sv. Košických mučeníkov, Košice

V našom KyberTíme pracuje 8 študentov – 6 z nich už realizovali workshopy, 2 žiačky pomáhajú s prípravou akcií a propagáciou (foto, video). Od septembra 2023 do apríla 2024 sme realizovali 20 workshopov a 1 CSD. Na našich workshopoch sa dosiaľ vystriedalo 329 účastníkov – žiakov, učiteľov, rodičov, seniorov, klientov z Centra Dorka i z Denného stacionára Radosť.
V tomto šk. roku sa v rámci workshopov Bezpečne na internete venujeme témam ako Digitálne stopy, Ochrana osobných údajov, Phishing a jeho rôzne formy, Bezpečnosť na sociálnych sieťach, Bezpečnosť na webe, Úniky údajov, Hoaxy a Deepfake, Ako nenaletieť podvodníkom, Bezpečné online platby a podobne. 
V bezpečnostných aktivitách pokračujeme naďalej.

Stredná odborná škola technická, Rožňava

Žiaci odboru Informačné a sieťové technológie sa zapojili do projektu stredoškolských bezpečnistných tímov. V prvom polroku sa vzdelávali, potom vytvárali rôzne materiály, ktoré použili pri aktivitách vo svojej komunite.
Najskôr svoje vedomosti predstavili na škole svojim spolužiakom a pedagógom, a potom aj žiakom základných škôl a seniorom.

Obchodná akadémia, Rožňava

Tento rok sme si pripravili aktivity pre všetkých žiakov našej školy počas Dňa športu a rozvojových aktivít. Taktiež sme na škole zorganizovali Security day zameraný na malvér, kryptografiu a základy informačnej bezpečnosti, do ktorého bolo zapojených cca 107 žiakov a učitelia našej školy. Tiež náš tím zapojili do Dňa otvorených dverí na našej škole, kde sme si pripravili aktivity k témam sociálneho inžinierstva, sociálnych sieti a ochrane mobilných zariadení pre asi 115 žiakov základných škôl. Navštívili sme 4 základné školy v Rožňave, pre ktoré sme si pripravili workshop o umelej inteligencii, heslách, cookies, sociálnych sieťach s praktickými ukážkami napr. ako sa učí umelá inteligencia. Celkovo sme oslovili približne 360 žiakov.

Stredná odborná škola elektrotechnická, Košice

Prioritne sa chceme venovať žiakom základných škôl. Doteraz sme v rámci aktivít tvorili najmä obsah a prezentačné aktivity na zvyšovanie povedomia (awareness), ale zrealizovali sme aj ukážky pre žiakov ZŠ na našej akcii Dni Energií, Techniky a Inovácií (D.E.T.I. 2024) kde sme prezentovali nástroje ako RubberDucky alebo Remote Administration Tool. Kybertím pre svojich mladších spolužiakov pripravil zaujímavú prezentáciu pri príležitosti Týždňa bezpečného internetu, ktorý sa tento rok niesol v znamení zodpovedného správania na internete. V máji sa ešte chceme zamerať na návštevu základných škôl a prezentáciu zaujímavých tém pre druhý stupeň.

Gymnázium, Michalovce

Zorganizovali sme 2 akcie – prednášku pre seniorov a pre žiakov 8. ročníka ZŠ. Prednáška pre seniorov bola zameraná na tému sociálneho inžinierstva, najmô phishing a vishing. Seniorom poskytli aj rady, ako sa proti týmto útokom brániť. Seniorov bolo na prednáške asi 25, a pripravujeme pokračovanie.
Prednáška pre žiakov ZŠ bola zameraná na bezpečné používanie internetu, venovala sa aj phishingu a ochrane osobných údajov. Spolu k nám prišlo 32 žiakov a 3 učiteľky.
Máme v pláne okrem seniorov ešte akcie pre žiakov našej školy. 

Gymnázium, Michalovce

Žiaci odboru Informačné a sieťové technológie sa zapojili do projektu stredoškolských bezpečnistných tímov. V prvom polroku sa vzdelávali, potom vytvárali rôzne materiály, ktoré použili pri aktivitách vo svojej komunite.
Najskôr svoje vedomosti predstavili na škole svojim spolužiakom a pedagógom, a potom aj žiakom základných škôl a seniorom.

Podpora projektu

Rozpočet letnej školy pozostáva najmä z nákladov na zabezpečenie pobytu študentov a lektorov letnej školy.
Ďakujeme partnerom, ktorí nám pomáhajú zvládnuť výdavkov, poskytujú lektorov, či vecné ceny pre študentské tímy.