Úvod do informačnej bezpečnosti

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
pavol.sokol@upjs.sk

Mgr. Eva Marková
eva.markova@upjs.sk

Prezenčná forma

Prednášky

(spoločné pre predmety UIB1 a UIB2) sú rozvrhované v utorky od 13:30 do 15:00 v miestnosti SA1A1

Cvičenia

Cvičenia pre UIB1 sú rozvrhované v utorky od 17:00 do 18:30 v miestnosti SA1C03 (cvičiaci: Marková)
Cvičenia pre UIB2 sú rozvrhované v utorky od 15:10 do 15:55 v miestnosti SJSP18 (cvičaci: Sokol)

Online forma

V prípade zmeny výučby na dištančnú budeme o spôsobe online formy výučby informovať prostredníctvom MS Teams.

Harmonogram prednášok a cvičení

Dátum Prednáška (UIB1 + UIB2) Cvičenie (UIB1) Cvičenie (UIB2)
Content 1
Content 2
Content
Content
Content 1
Content 1
Content 1
Content 1

Hodnotenie

  • účasť a práca na cvičení – 12x po 2b (24b) – min. 8b
  • projekt – 36b (minimum 18b)
  • záverečný písomný test – 40b (minimum 20b)

Stupnica

Známka Počet bodov
A
91 - 100
B
81 - 90
C
71 - 80
D
61 - 70
E
51 - 60
Fx
0 - 50