Základy Linuxu

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
pavol.sokol@upjs.sk

Mgr. Eva Marková
eva.markova@upjs.sk

Mgr. Richard Staňa
richard.stana@upjs.sk

Termíny cvičení

 • Utorok od 15:20 do 16:50 v SA1C03(P/03) – Staňa
 • Štvrtok od 08:00 do 09:30 v SA1C03(P/03) – Sokol
 • Štvrtok od 11:40 do 13:10 v SA1C0(Nonstop) – Marková

Harmonogram prednášok a cvičení

 1. Úvod do Linuxu, Inštalácia Linuxu, práca s VirtualBoxom, prístup na s.ics.upjs.sk
 2. Adresárová štruktúra, Práca s adresármi a súbormi
 3. Práca so súbormi a textové editory
 4. Základy práce s príkazovým riadkom – prostredie, presmerovania
 5. Používatelia, skupiny, oprávnenia v OS Linux, nástroj chmod
 6. Nástroj find, grep
 7. Správa procesov – PS, PStree, bg, fg, priorita procesu, kill
 8. Správa programov – APT, DPKG, TAR, ZIP, configure-make-install
 9. Administrácia systému – boot proces, cron, syslog, rsync, time
 10. Práca so sieťovými rozhraniami
 11. Práca so sieťovými rozhraniami
 12. Práca s diskom a súborovým systémom
 13. Záverečné hodnotenie

Domáce zadania

 • zadania od 1. týždňa semestra
 • vyriešené úlohy zasielate pomocou systému MS Teams
 • vyriešené praktické úlohy posielajte vo forme príkazov, ktorými ste danú úlohu riešili a odpovede, ktorú ste dostali ako výstup

Hodnotenie

 • domáce zadania – 40b (min. 10 bodov)
 • záverečné hodnotenie – teoretická časť – 30b (min. 15 bodov)
 • záverečné hodnotenie – praktická časť – 30b (min. 15 bodov)

Stupnica

Známka Počet bodov
A
91 - 100
B
81 - 90
C
71 - 80
D
61 - 70
E
51 - 60
Fx
0 - 50