CIELE NAŠICH AKTIVÍT


VZDELÁVANIE

ZVYŠOVANIE
BEZPEČNOSTNÉHO
POVEDOMIA

VZBUDENIE ZÁUJMU
O INFORMAČNÚ
BEZPEČNOSŤ

ROZVÍJANIE ZRUČNOSTÍ

PROJEKT NAUČ SA ZÁKLADY INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

Otázka informačnej bezpečnosti je v posledných rokoch čoraz častejšia. Naším cieľom je preto zvyšovanie bezpečnostného povedomia u širokej verejnosti pomocou odbornej prípravy žiakov stredných škôl.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

LETNÁ ŠKOLA KYBERKRIMINALITY

Naše vzdelávacie aktivity nesmerujú len k širokej verejnosti, ale odborne vzdelávame aj študentov vysokých škôl. Letná škola kyberkriminality je aktivitita zameraná na oblasť kybernetickej bezpečnosti, vyšetrovania kybernetickej kriminality a súvisiacich tém.

DOZVEDIEŤ SA VIAC
CyberSecurityDay

Interaktívne workshopy, množstvo nových informácií, networking, súťaže ale aj veľa zábavy a dobrého jedla.

AKTIVITY ŠTUDENTOV

Každý tím žiakov uskutočňuje minimálne 3 aktivity, koré budú mať dosah na zvýšenie bezpečnostného povedomia nielen v rámci danej strednej školy, ale aj jej bezprostredného okolia (rodičia, základné školy, seniori,…)

Prejsť na galériu ➤