Jarný CyberSecurityDay

2024

22.6. 2024

Jesenná 5, 040 01 Košice
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ

Praktické workshopy vychádzajúce z reálnych skúseností pri riešení počítačových bezpečnostných incidentov. Možnosť sa porozprávať s ľuďmi, ktorí sa profesionálne venujú informačnej a kybernetickej bezpečnosti, spoznať nových ľudí a zasúťažiť o zaujímavé ceny.

Program

8:30 - 9:00
Registrácia
9:00 - 9:10
Úvodné privítanie
9:10 - 10:00
Prednáška
10:15 - 11:15
1. workshop

výber zo 4 paralelných workshopov

11:30 - 12:30
2. workshop

výber zo 4 paralelných workshopov

12:30 - 14:00
Pizza a Pub Quiz

súťaž o ceny nielen z oblasti informatiky

Prednáška

Prednáška

Prednášajúci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Workshopy

Workshop

Prednášajúci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Workshop

Prednášajúci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Workshop

Prednášajúci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Workshop

Prednášajúci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Podpora CSD 2024